เกี่ยวกับเรา

Over 30 Years Of Accomplishment

กว่า 30 ปี ที่เราไม่เคยหยุดพัฒนาสินค้าและบริการ ด้วยเทคโนโลยีการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ทำให้สินค้า KJL มีความถูกต้อง แม่นยำ พร้อมส่งถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็วและตรงต่อเวลา เพราะเราคือ ผู้นำตลาดด้าน ตู้ไฟ รางไฟ และโลหะแผ่นแปรรูป ที่มีกำลังการผลิตสินค้าสูงสุดในประเทศไทย และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ทั้งระบบ

KJL VISION

KJL มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและจัดจำหน่ายงานระบบไฟฟ้า ตู้ไฟ รางไฟ และโลหะแผ่นแปรรูป เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก

KJL MISSION

ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและการบริการด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้า

CORE VALUES

FIST
FLEXIBLE
เรามีความยืดหยุ่นกับลูกค้าและมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเสมอ

INNOVATION
เรานำเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดมาใช้ในการผลิตให้ลูกค้าของเรา

SPEED
เรามีความรวดเร็วในการผลิตและให้ความสำคัญกับการตรงเวลากับลูกค้า

TRUSTWORTHY
เราเป็นผู้ผลิต ตู้ไฟ รางไฟ ที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ลูกค้ามั่นใจ เชื่อใจ ว่าจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดแน่นอน