กว่า 3 ทศวรรษที่เรา
ไม่เคยหยุดพัฒนาสินค้าและบริการ

ด้วยเทคโนโลยีการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ทําให้สินค้า KJL มีความถูกต้อง แม่นยํา พร้อมส่งถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็วและตรงต่อเวลา เพราะเรา คือ ผู้นําตลาดด้านตู้ไฟ รางไฟ ทั้งตู้ไฟสวิทช์บอร์ด รางเดินสายไฟ ระบบไฟฟ้า และชิ้นส่วนงานโลหะแผ่นแปรรูปสิ่งผลิตพิเศษ ที่มีกําลังการผลิตสินค้าสูงสุดในประเทศไทย และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9001:2015 ทั้งระบบ

Our Vision

มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นําและผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรม ตู้ไฟ รางไฟ ระบบไฟฟ้า และชิ้นส่วนโลหะแผ่นแปรรูปสั่งผลิตพิเศษเเบบครบวงจรเพื่อสร้างแบรนด์ให้เติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

Better Together

To create shared value with you,
Wiring connected with purpose
Digital &
Connected
World
A more
Electrifying
Future
Sustainability
by ESG
Environmental
Social
Governance

Our Mission

01 เราจะปกป้อง เชื่อมต่อ และขับเคลื่อนโลกดิจิทัลของคุณ

02 เราจะพัฒนาและขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าเเห่งอนาคตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคุณ

03 เราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนชีวิตคุณให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Our Core Values

FLEXIBLE
ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ
INNOVATION
ล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย
SPEED
ฉับไวรวดเร็ว และ ตรงเวลา
TRUSTWORTHY
เชื่อมั่นและ ไว้วางใจ
  • ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ
  • ล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย
  • ฉับไวรวดเร็ว และ ตรงเวลา
  • เชื่อมั่นและ ไว้วางใจ