นวัตกรรม: กระบวนการผลิต

เทคโนโลยีระดับสูงจากณี่ปุ่นระบบอัตโนมัติแบบครบวงจร
 • Automation 24/7
 • Computer Controlled
 • Combination (Fiber Laser & Punching Machine)
 • Bending Robot System with Tooling Automation
 • Welding Robot
โรงงานอัจฉริยะและอุตสาหกรรม 4.0
 • Real-Time Monitoring System
 • Integrated Manufacturing System (ERP – MES – Machine Network)
 • VPSS (Virtual Prototype Simulation System – Design to Manufacture)
การจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพสูงและรวดเร็ว
 • One of the highest capacity of Manufacturer in Thailand
 • The fastest delivery services
 • KJL NOW! Same-day Delivery