KJL เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุนเข้าเยี่ยมชมกิจการ

นายเกษมสันต์ สุจิวโรดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด (มหาชน) หรือ KJL ร่วมให้การต้อนรับนักลงทุนจากสมาชิก Stock focus ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ ณ บริษัท กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค จำกัด

2023 - 03 - 09 อ่านเพิ่มเติม >
KJL จัดงานรวมพลคนช่างไฟ

ทุกวันนี้เราไม่สามารถขาดแสงสว่างในยามค่ำคืนได้แล้ว งานติดตั้งระบบไฟฟ้าจึงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จาก บมจ.กิจเจริญ เอ็นจิเนียริ่ง อีเลคทริค หรือ KJL ที่ปัจจุบันเปิดเดินเครื่องจักรผลิตตู้ไฟ สวิตช์บอร์ด รางเดินสายไฟ และงานโลหะแผ่นแปรรูปสั่งผลิตพิเศษ

2023 - 01 - 12 อ่านเพิ่มเติม >