สินค้าของเรา

KJL Total Solution of Metal and Electrical Engineering

 ตู้ไฟ ตู้ไฟกันน้ำ ตู้ควบคุมไฟฟ้า ตู้คอนโทรล KJL

ตู้ไฟ ตู้ไฟกันน้ำ ตู้ควบคุมไฟฟ้า ตู้คอนโทรล KJL

ตู้ไฟ หรือ ตู้ควบคุมไฟฟ้า คือ อุปกรณ์สำหรับควบคุมระบบไฟฟ้าหลักภายในอาคาร นิยมใช้ในอาคารขนาดกลาง และอาคารขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้าในปริมาณมาก ทั้งนี้ตู้ไฟสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น ตู้ไฟแบบมาตรฐาน ตู้ไฟกันน้ำ (มีหลังคา/ไม่มีหลังคา) และตู้คอนโทรลที่ติดตั้งอุปกรณ์เสริมร่วมด้วย

 • Standard Series
 • XTRA Shield Series
 • Stainless Series
 • Pullbox
  • Standard
  • Heavy Duty (HDG)
  • Stainless
 รางไฟ รางเก็บสายไฟ รางเดินสายไฟ KJL

รางไฟ รางเก็บสายไฟ รางเดินสายไฟ KJL

  รางไฟ คืออะไร?

รางไฟ, รางเก็บสายไฟ, รางเดินสายไฟ, รางครอบสายไฟ หรือรางสายไฟ คือ อุปกรณ์ช่วยจัดระเบียบสายไฟ ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า เช่น ไฟรั่ว, ไฟช็อต, ไฟฟ้าลัดวงจร และยังช่วยป้องกันความร้อนที่สูงเกินไปของสายไฟจนเป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้ได้อีกด้วย โดยรางไฟ หรือรางเดินสายไฟ แบ่งได้หลายประเภท คือ รางวายเวย์ (ราง Wireway), รางเคเบิ้ลเทรย์ และรางเคเบิ้ลแลดเดอร์ หรือเรียกว่า รางแลดเดอร์

Wireway

 • Standard
 • Colour Strong
 • Heavy Duty (HDG)
 • Stainless

 

Cable Tray

 • Standard
 • Colour Strong
 • Heavy Duty (HDG)
 • Stainless

 

Cable Ladder

 • Standard (HDG)
 • Colour Strong
 • Heavy Duty (HDG)
 • Stainless

 

 

 ตู้ไฟฟ้าสั่งผลิตพิเศษ Made-to-Order

ตู้ไฟฟ้าสั่งผลิตพิเศษ Made-to-Order

 • Special Order Electrical Cabinets
 • Equipment Control Cabinet
 • Bticino Cabinet
 • Schneider Cabinet
 • Customized Cabinet
 ตู้สวิทช์บอร์ดพร้อมวายริ่ง

ตู้สวิทช์บอร์ดพร้อมวายริ่ง

 • Main Distribution Board
 • Distribution Panel
 • Control Panel
 • Motor Control Center
 • Motor Control Panel
 • Water Pump Control Cabinet
 • Load Center
 • Consumer Unit
 • Meter cabinet
 งานโลหะแผ่นสั่งผลิตพิเศษ Sheet Metal Works

งานโลหะแผ่นสั่งผลิตพิเศษ Sheet Metal Works

 • Automatic Kiosk
 • Industrial Parts
 • Furniture & Metal Design
 • Medical Equipment Parts
 • Other Customized Sheet Metal Works