ช่างไฟต้องรู้! เลือกระดับการป้องกันของตู้ไฟอย่างไร ให้เหมาะกับสถานที่ติดตั้ง

Ingress Protection มาตรฐานระดับการป้องกันฝุ่น/น้ำ จะแสดงเป็น IP ตามด้วยตัวเลขสองหลักคือ X และ Y โดย X ระดับการป้องกันของแข็ง Y ระดับการป้องกันของเหลว

2022 - 04 - 21 อ่านเพิ่มเติม >
การคำนวณโหลดไฟฟ้าแบบง่าย ๆ สำหรับช่างไฟมือใหม่

การคำนวณโหลดไฟฟ้า คือ การคํานวณโหลดรวมของสถานที่ แบ่งได้ 3 ส่วน คือ 1.การคำนวณโหลดวงจรย่อย 2.การคำนวณขนาดวงจรสายป้อน 3.การคำนวณโหลดสำหรับสายประธาน

2021 - 12 - 08 อ่านเพิ่มเติม >
การกำหนดสายไฟฟ้าแรงต่ำบนรางเคเบิ้ล

ข้อแนะนำนี้ใช้ในการเดินสายไฟฟ้าแรงดันต่ำได้ทั้งหมด ยกเว้นการเดินสายภายในมอเตอร์ ตู้ไฟ แผงควบคุม แผงสวิตช์ และควรเป็นสายไฟที่ใช้กับแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 750 โวลต์

2021 - 12 - 03 อ่านเพิ่มเติม >
ตู้ไฟ KJL มีกี่แบบ และวิธีเลือกตู้ไฟให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ตู้ไฟ KJL มีรูปแบบที่หลากหลายมาก นั่นก็เพราะว่าเราเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการผลิตตู้ไฟมีความทันสมัยระดับมาตรฐานสากล

2021 - 11 - 15 อ่านเพิ่มเติม >
ทำความรู้จักความแตกต่างรางไฟแต่ละประเภท

รางไฟ เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญกับสายไฟเป็นอย่างมากในบทความนี้จะพาไปดูความแตกต่างของรางไฟทั้ง 3 ประเภท

2021 - 11 - 04 อ่านเพิ่มเติม >
อุปกรณ์สำคัญในการเดินไฟบ้าน

อุปกรณ์เดินสายไฟในบ้าน มีอะไรบ้าง 1. ถุงมือฉนวน 2. แว่นตาป้องกัน 3. หมวกแข็ง 4. เครื่องตรวจจับแรงดันไฟฟ้า 5. เครื่องปอกสายไฟแบบพกพา

2021 - 09 - 16 อ่านเพิ่มเติม >
ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับการติดตั้งสายดิน

การต่อสายดินมีความสำคัญต่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า ช่างไฟควรทราบข้อควรระวังในการต่อสายดินอย่างถูกต้อง

2021 - 09 - 16 อ่านเพิ่มเติม >
เครื่องมือสำคัญของช่างไฟที่ต้องใช้งานให้เป็น

ทำความรู้จักเครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้าแบบไม่สัมผัสซึ่งเป็นเครื่องมือทดสอบไฟฟ้า เพื่อตรวจหากระแสไฟฟ้าโดยไม่ต้องสัมผัสสิ่งใดนอกจากปลายหัววัด

2021 - 08 - 24 อ่านเพิ่มเติม >
สิ่งที่ควรระวังในการเดินสายไฟ

การเดินสายไฟฟ้าถือเป็นงานประจำของช่างไฟเลยก็ว่าได้ ซึ่งข้อควรระวังการเดินสายไฟจะมีอะไรบ้างนั้น บทความนี้รวมคำตอบไว้ให้แล้ว

2021 - 08 - 24 อ่านเพิ่มเติม >
การดึงสายไฟในกล่องพูลบ๊อกซ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

PullBox คือ กล่องดึงสายไฟ มีหน้าที่ในการดึงสายไฟให้สะดวกต่อการติดตั้งและเดินสายไฟ ซึ่งช่วยจัดระเบียบของสายไฟเพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้า

2021 - 08 - 03 อ่านเพิ่มเติม >