ข้อบ่งชี้เรื่องการออกแบบแผงสวิตช์ที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

การติดตั้งแผงสวิตช์หรือตู้ไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าแรงต่ำ จำเป็นต้องคำนึงถึงเรื่องใดบ้าง? และมีมาตรฐานในการติดตั้งเพื่อความปลอดภัยอย่างไร เรียนรู้ได้จากบทความนี้

2022 - 09 - 07 อ่านเพิ่มเติม >
บัสบาร์ทองแดงสำหรับการติดตั้งภายในแผงสวิตช์ หรือตู้ไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้าแรงต่ำ

บัสบาร์ทองแดงคืออะไร มีข้อจำกัดในการติดตั้งอย่างไร? โดยเฉพาะกับตู้ไฟฟ้าสำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ มาเรียนรู้จากบทความนี้ เพื่อการติดตั้งที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

2022 - 08 - 18 อ่านเพิ่มเติม >
ลักษณะของแผงสวิตช์หรือตู้ไฟฟ้า ชนิดฟอร์ม 4 ตามมาตรฐาน IEC 61439

ทำความเข้าใจเรื่องลักษณะทั่วไปของตู้ไฟฟ้าฟอร์ม 4 และข้อพิจารณาเพิ่มเติมในการแบ่งประเภทย่อยของตู้ไฟฟ้าฟอร์ม 4 เพื่อการติดตั้งที่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

2022 - 07 - 29 อ่านเพิ่มเติม >
ลักษณะของแผงสวิตช์หรือตู้ไฟฟ้า ชนิดฟอร์ม 3 ตามมาตรฐาน IEC 61439

เข้าใจลักษณะของแผงสวิตช์ (Switchboard) และลักษณะของตู้ไฟฟ้าฟอร์ม 3 รวมทั้งข้อพิจารณาเพื่อการแบ่งประเภทเพิ่มเติม

2022 - 07 - 15 อ่านเพิ่มเติม >
กล่องสำหรับงานไฟฟ้าตามมาตรฐาน วสท. ฉบับล่าสุด

ทำความรู้จักกับกล่องสำหรับงานไฟฟ้า (Box) และรายละเอียดเพิ่มเติมตามมาตรฐาน วสท. ฉบับใหม่ (วสท. 022001-22)

2022 - 06 - 29 อ่านเพิ่มเติม >
ลักษณะแผงสวิตช์/ตู้ไฟฟ้า Form 2 ตามมาตรฐาน IEC 61439

ทำความเข้าใจลักษณะของแผงสวิตช์ (Switchboard) และการแบ่งประเภท Form ว่าแบบไหนที่เรียกว่า ตู้ไฟฟ้า Form 1 แบบไหนเรียกว่า ตู้ไฟฟ้า Form 2

2022 - 06 - 19 อ่านเพิ่มเติม >
ลักษณะแผงสวิตช์ หรือตู้ไฟฟ้า ตามมาตรฐาน IEC 61439-1-2

รู้จักมาตรฐาน IEC 61439-1-2 เพื่อความปอลดภัยในการใช้งาน และความยืดหยุ่นในการบำรุงรักษา และจำกัดขอบเขตความเสียหาย ที่เกิดขึ้นภายในตู้ MDB

2022 - 06 - 02 อ่านเพิ่มเติม >
ติดตั้งรางวายเวย์อย่างไร ให้ตรงตามมาตรฐาน วสท. ฉบับล่าสุด

การติดตั้งรางวายเวย์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้ง เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่งควรอ้างอิงตามวสท. ฉบับล่าสุด แต่จะมีอะไรบ้างนั้น อ่านได้ในบทความนี้

2022 - 05 - 26 อ่านเพิ่มเติม >
การติดตั้งรางไฟ สำหรับการเดินสายในงานไฟฟ้า

การเดินสายในงานระบบไฟฟ้า จะต้องเลือกใช้รางไฟให้เหมาะสม โดยคำนึงถึงรูปแบบการติดตั้ง และความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้งาน แต่จะมีมาตรฐานอะไรบ้างนั้น อ่านได้ในบทความนี้!

2022 - 04 - 28 อ่านเพิ่มเติม >
ช่างไฟต้องรู้! เลือกระดับการป้องกันของตู้ไฟอย่างไร ให้เหมาะกับสถานที่ติดตั้ง

การติดตั้งบริภัณฑ์ทางไฟฟ้าอย่างตู้ไฟ, ตู้ MDB ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานนั้น การกำหนดมาตรฐานระดับชั้นการป้องกันของเปลือกหุ้มบริภัณฑ์ไฟฟ้า (รหัส IP) อ้างอิงตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก. 513-2553 จึงมีความจำเป็น เพื่อให้ผู้ใช้งานบริภัณฑ์ทางไฟ

2022 - 04 - 21 อ่านเพิ่มเติม >